Welke kosten brengt het onderhoud van een woning in Spanje met zich mee? Dit is het bedrag dat hier jaarlijks aan besteed moet worden.
calculadora gastos de vivienda

Welke kosten brengt het onderhoud van een woning in Spanje met zich mee? Dit is het bedrag dat hier jaarlijks aan besteed moet worden.

Overweeg je om een huis te kopen? Zo ja, waar je je nu zorgen over maakt, naast de prijs van het huis, zijn de toekomstige uitgaven. Kortom, je vraagt je af hoeveel het kost om een huis te onderhouden?

We beantwoorden alle vragen over de kosten als eigenaar van een woning. Van de grootste tot de kleine details. Je kunt dus jouw budgettering maken om alle kosten van het bezitten van een huis te dekken.

 •  Hoeveel kost het om een huis te bezitten?
 • Wat zijn de maandelijkse kosten verbonden aan de eigendom?
 • De werkelijke kost als eigenaar van een woning in Spanje

Lees verder en ontdek:

Vaste maandelijkse kosten van een huis

De belangrijkste om rekening mee te houden, zijn de vaste maandelijkse lasten. Deze vormen meestal het grootste bedrag en aangezien ze maandelijks te betalen zijn, betekent dit een grotere jaarlijkse uitgave. Anderzijds zijn het ook de uitgaven waarmee we het gemakkelijkst rekening kunnen houden.

De maandelijkse vaste lasten van een woning zijn samen te vatten als:

 • Hypotheek. Het is zonder twijfel de grootste kostenpost. Bovendien is het een uitgave die meestal lang duurt. Deze zijn uiteraard afhankelijk van wat je destijds hebt getekend. Het zal ook sterk afhangen van de mogelijke toekomstige herwaarderingen van de lening.
  Het wordt aangeraden dat de maandelijkse hypotheekkosten niet hoger zijn dan 30% van het totale gezinsinkomen. Hoewel dat tegenwoordig niet altijd haalbaar is.
  Als de bank je de hypotheek al heeft verstrekt, betekent dat in ieder geval dat je deze zonder problemen kunt betalen. Dat is tenminste wat het in theorie zou moeten zijn. Voordat banken een hypotheeklening verstrekken, wordt de kredietwaardigheid van de koper geanalyseerd.
 •  Community. De gemeenschapsbijdrage (vergelijkbaar met syndickosten) is een andere uitgave voor de volledige levensduur van de woning. Deze vergoeding verschilt ook sterk van de ene residentie tot de andere, hoewel de gemiddelde uitgaven in Spanje ongeveer 50 euro per maand bedragen.
  Uiteraard hebben we het over een gemiddelde vergoeding, in moderne gemeenschappen met een parkeerplaats, zwembad, portier… zijn de kosten wellicht hoger. Deze kosten worden berekend op basis van de oppervlakte van de woning. Als je huis groter is dan dat van je buren in dezelfde residentie, zul je elke maand meer moeten betalen.
  Houd er rekening mee dat het bedrag van de vergoeding in de loop van de tijd, en in het algemeen stijgend, kan variëren. De bedrag van de gemeenschapsbijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen zal het duurder zijn als de gemeenschap beschikt over: liften (als het er meerdere heeft, zal het toenemen), zwembad, werknemers (portier, schoonmaak, enz.) Of parkeerplaatsen, om maar een paar gevallen te noemen. Het kan ook van tijd tot tijd of indirect variëren in geval als gevolg van renovatie- of onderhoudswerkzaamheden.
  Logischerwijs is het bedrag van deze community-kosten, afhankelijk van het aantal buren in het gebouw waardoor de kosten gedeeld worden.
 • Nutsvoorzieningen. De belangrijkste voorzieningen zijn: elektriciteit, water, telefoon, internet en gas. Er kunnen ook andere uitgaven zijn, zoals schoonmaakdiensten, beveiligingsalarm, enz. Het hangt af van de bedrijven waarmee je de diensten aansluit. Maar over het algemeen wordt hier rond de 180 à 200 euro per maand voor gerekend (we hebben het over de basiskosten van gas, elektriciteit, water en telefoon, die verder ook nog afhankelijk zijn van het verbruik).

Jaarlijkse en occasionele huishoudelijke uitgaven

 • IBI, de onroerendgoedbelasting. Het is de voornaamste belasting die moet worden betaald en wordt bepaald door de gemeente. Deze tax wordt geheven aan alle eigenaren van alle type panden, woningen, garages enz. Het bedrag is afhankelijk van de kadastrale waarde van het onroerend goed en dat is op zijn beurt afhankelijk van de oppervlakte die het heeft. Gemiddeld wordt in Spanje ongeveer 500 euro aan IBI per jaar betaald. Hoewel het veel varieert tussen steden.
 • Gemeentelijke lasten (vuilnisophaling). De gebruikelijke belastingen hiervoor worden beheerd door de gemeenten. De meest voorkomende is de zogenaamde garbage fee die in rekening wordt gebracht ter bekostiging van de afvalinzameling in de gemeente. In sommige steden wordt deze belasting rechtstreeks in de IBI opgenomen. Gemiddeld loopt dit bedrag in Spanje op tot 100 euro per jaar.
 • Verzekering. De belangrijkste verzekering is die van de woning (vergelijkbaar met brandverzekering). Deze wordt steeds aanbevolen en in sommige gevallen zelfs verplicht. Het is de verzekering die ons dekt tegen defecten, storingen en schade aan derden. Het hangt af van de verzekeringsmaatschappij, maar gemiddeld zal deze 200-250 euro per jaar bedragen.

Pas op voor kleine huishoudelijke uitgaven

Zoals je kan zien, zijn sommige van deze uitgaven niet makkelijk te voorspellen voordat je een woning koopt. Andere zijn, hoewel ze wel kunnen voorzien worden, niet altijd een vrijwillige keuze. We kiezen er bijvoorbeeld niet voor om in de ene of de andere stad te wonen omdat de belastingen lager liggen. Hou er ook rekening mee dat, indien je keuze hierop gebaseerd wordt, dit in de loop van tijd nog kan veranderen.

Andere uitgaven zijn sterk afhankelijk van de onderhandeling of hoe je op de hoogte bent om de beste deals te kunnen vinden. Dat kan het geval zijn bij verzekeringen, nutsvoorzieningen en zelfs de hypotheek. Onze aanbeveling is je de kosten nooit onderschat. Hoe klein een maandelijkse uitgave ook is, gezien over meerdere jaren, betekent het een belangrijke extra uitgave of een grote besparing. Analyseer de aanbiedingen en vind degene die het beste aan jouw behoeften voldoet met de best mogelijke prijs.

We vertrouwen erop dat dit korte overzicht van maandelijkse vaste lasten, jaarlijkse lasten en mogelijke sporadische uitgaven je zal helpen om een nauwkeurige prognose te maken. Hiermee kun je een min of meer nauwkeurige voorspelling maken van wat het bezitten van een woning voor jou gaat betekenen.

Bij onze projectontwikkelaar in Alicante geniet u de persoonlijke aandacht om alle twijfels op te lossen die zich voordoen bij de aankoop van jouw droomhuis. Vraag ons nu meer informatie hierover.

Geef een reactie

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.